O nás

Našimi základnými hodnotami sú predovšetkým:

  • diskrétnosť,
  • profesionalita,
  • odbornosť,
  • kreativita,
  • vysoká profesionálna úroveň.
  • dodržiavanie dohodnutých termínov.

Uvedené hodnoty reflektujú našu základnú filozofiu: „milujeme písanie“.

Zároveň sme pripravení vyhovieť prakticky s akoukoľvek Vašou požiadavkou v rámci prípravy podkladov k záverečným prácam.

Veríme, že naším profesionálnym a osobitným prístupom spoločne s celým vysokoškolsky vzdelaným tímom s bohatými skúsenosťami, ako aj vedomosťami z rôznych smerov Vám dokážeme pomôcť v akejkoľvek otázke týkajúcej sa Vašej záverečnej práce.

V prípade akýchkoľvek otázok sme pripravení na ich konzultáciu.

V súčinnosti so všetkými dostupnými antiplagiátorskými systémami dokážeme účinne preveriť všetky podklady odovzdané klientovi niekoľkoúrovňovou kontrolou. V prípade že klient preukáže niečo iné, vrátenie hodnoty zákazky považujeme za samozrejmosť, aj keď do dnešného dňa sa tak nestalo.

Zakladáme si na úplnej bezpečnosti Vašich osobných údajov. Tie uplatňujeme len po dobu nevyhnutnú na odovzdanie obchodného prípadu, v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.